Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2019/20:4 Torsdag 2019-10-10 kl. 09:00

Torsdag 2019-10-10 kl. 09:00

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:4
Datum och tid: 2019-10-10 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringens kontroll av myndighetsföreskrifter
Beredning
Föredragande: JFG

4. Regeringens kontroll av kommissionens befogenhet att anta delegerade akter
Beredning
Föredragande: JD

5. Extra ändringsbudget
Beredning
Föredragande: KD

1.

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2019/20:3
2. Granskningsanmälan
3. KansliPM, sammanställning
4. KansliPM
5. Tidigare utsänd skrivelse från Regeringskansliet