Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2019/20:40 Tisdag 2020-09-01 kl. 11:00

Tisdag 2020-09-01 kl. 11:00

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:40
Datum och tid: 2020-09-01 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Anmälningar

2. Genomgång inför höstens granskning

Bilagor


1. Granskningsanmälningar
2. KansliPM, granskningsplan, granskningslista

Särskilda kallelser och föredragningslistor

Särskilda kallelser och föredragningslistor talar om när konstitutionsutskottet, KU, sammanträder för att behandla de granskningsärenden som initierats efter ledamöternas KU-anmälningar. I dokumenten står det även vilka ärenden KU ska ta upp.