Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2019/20:41 Måndag 2020-09-07 kl. 10:00

Måndag 2020-09-07 kl. 10:00

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:41
Datum och tid: 2020-09-07 10:00
Plats: RÖ7-08

1. Anmälningar

2. Justitie- och migrationsministerns agerande i fråga om förankring av Sveriges position när det gäller EU:s upphovsrättsdirektiv - G1
Beredning
Föredragande:

3. Regeringens agerande i samband med slutförhandlingen av EU:s årsbudget för 2020 - G30
Beredning
Föredragande:

4. Regeringens hantering av uppgifter som rör Iraks försvarsminister al-Shammari - G18 och 29
Beredning
Föredragande: LW

5. Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolunds uttalanden om sanktioner mot Swedbank från amerikanska myndigheter - G20
Beredning
Föredragande: LW

6. Regeringskansliets hantering av information om en officer - G27
Beredning
Föredragande: LW

7. Regeringens styrning av Arbetsförmedlingen - G16
Beredning
Föredragande: ABC

8. Dåvarande utrikesministerns agerande i samband med ett möte i Stockholm mellan bl.a. Sveriges dåvarande ambassadör i Kina och kinesiska affärsmän - G19
Beredning
Föredragande: PN

9. Överblick

Bilagor


2. Skrivelse från Regeringskansliet
3. Skrivelse från Regeringskansliet och kansliPM
4-7 Skrivelse från Regeringskansliet
8. KansliPM
9. Granskningslista

Särskilda kallelser och föredragningslistor

Särskilda kallelser och föredragningslistor talar om när konstitutionsutskottet, KU, sammanträder för att behandla de granskningsärenden som initierats efter ledamöternas KU-anmälningar. I dokumenten står det även vilka ärenden KU ska ta upp.