Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2019/20:7 Torsdag 2019-10-24 kl. 09:00

Torsdag 2019-10-24 kl. 09:00

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:7
Datum och tid: 2019-10-24 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. En övergångsregerings befogenheter
Beredning
Föredragande: ACB

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2019/20:6
3. KansliPM