Konstitutionsutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:53 Tisdag 2013-06-04 kl. 10:30

Tisdag 2013-06-04 kl. 10:30

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2012/13:53


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:53
Datum och tid: 2013-06-04 10:30
Plats: RÖ 7-08

1. Protokoll

2. Anmälningar

3. Granskningsbetänkande (KU20)
Justering

4. Fråga om utlämnande av allmänna handlingar
Föredragande: JJ

Bilagor


1. Protokoll
3. Förslag
4. Material delas vid sammanträdet

Särskilda kallelser och föredragningslistor

Särskilda kallelser och föredragningslistor talar om när konstitutionsutskottet, KU, sammanträder för att behandla de granskningsärenden som initierats efter ledamöternas KU-anmälningar. I dokumenten står det även vilka ärenden KU ska ta upp.