Konstitutionsutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2013/14:45 Tisdag 2014-06-03 kl. 11:00

Tisdag 2014-06-03 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2013/14:45


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:45
Datum och tid: 2014-06-03 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Höstgranskningen
Föredragande: HH

Bilagor


1. Protokoll 2013/14:44
3. KansliPM

Särskilda kallelser och föredragningslistor

Särskilda kallelser och föredragningslistor talar om när konstitutionsutskottet, KU, sammanträder för att behandla de granskningsärenden som initierats efter ledamöternas KU-anmälningar. I dokumenten står det även vilka ärenden KU ska ta upp.