Konstitutionsutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:11 Torsdag 2015-01-29 kl. 09:00

Torsdag 2015-01-29 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:11
Datum och tid: 2015-01-29 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringens styrning av Vattenfall i frågan om nya kolgruvor i Brandenburg, Tyskland – G6
Beredning
Föredragande: LW

4. Granskning av dåvarande finansmarknadsminister Peter Norman angående fråga om jäv i samband med regeringsbeslut – G7
Beredning
Föredragande: LW

5. Regeringens beredning av lagförslaget om upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården – G14 och 15
Beredning
Föredragande: KL

Bilagor


1. Protokoll 2014/15:10
2. Granskningsanmälningar
3-5. KansliPM