Konstitutionsutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:16 Torsdag 2015-02-19 kl. 09:00

Torsdag 2015-02-19 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:16
Datum och tid: 2015-02-19 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Misstänkt ministerstyre av dåvarande miljöminister Andreas Carlgren och hans statssekreterare – G3
Beredning
Föredragande: KÖ

4. Statsministerns och regeringens underlåtenhet att samråda med riksdagens EU-nämnd – G4
Beredning
Föredragande: KÖ

5. Regeringens anställning av statssekreterare – G11
Beredning
Föredragande: ACB

6. Uttalande av klimat- och miljöministern tillika vice statsministern om extra val vid riksdagens frågestund G16
Beredning
Föredragande: ACB

7. Deklarationen om Palestina i regeringsförklaringen – G8
Beredning
Föredragande: KD

8. Infrastrukturministerns agerande avseende fjärde järnvägspaketet – G17
Beredning
Föredragande: KD

9. Lämnad information om utrikesministerns inställda resa till Israel – G24
Beredning
Föredragande: KD

10. Granskning av huruvida statsminister Stefan Löfven brutit mot regeringsformens krav på saklighet – G29
Beredning
Föredragande: KL

Bilagor


1. Protokoll 2014/15:14 och 2014/15:15
3. KansliPM
4. KansliPM, delas elektroniskt och i postfacken under onsdag
5–10. KansliPM

Särskilda kallelser och föredragningslistor

Särskilda kallelser och föredragningslistor talar om när konstitutionsutskottet, KU, sammanträder för att behandla de granskningsärenden som initierats efter ledamöternas KU-anmälningar. I dokumenten står det även vilka ärenden KU ska ta upp.