Konstitutionsutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:18 Torsdag 2015-03-05 kl. 09:00

Torsdag 2015-03-05 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:18
Datum och tid: 2015-03-05 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Anmälningar

2. Regeringens styrning av Vattenfall i frågan om nya kolgruvor i Brandenburg, Tyskland – G6
Beredning
Föredragande: LW

3. Granskning av dåvarande finansmarknadsminister Peter Norman angående fråga om jäv i samband med regeringsbeslut – G7
Beredning
Föredragande: LW

4. Regeringens frysning av projekt E4 Förbifart Stockholm – G19
Beredning
Föredragande: LW

5. Regeringens beredning av lagförslaget om upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården – G14–15
Beredning
Föredragande: KL

6. Regeringens hantering av ärendet "Överklagande i fråga om tillstånd enligt Miljöbalken till befintlig och utökad flygplatsverksamhet m.m. vid Uppsala flygplats, Ärna" – G1
Beredning
Föredragande: KL

7. Regeringens information till utrikesutskottet om nya utlandsmyndigheter – G21
Beredning
Föredragande: KL

8. Regeringens kontakter med Naturvårdsverket om kalkbrytningen på GotlandG20
Beredning
Föredragande: KÖ

9. Utrikesministerns handlande att informera EU:s medlemsländer om Sveriges kommande erkännande av Palestina – G10 och 12
Beredning
Föredragande: KD

Bilagor


2–3. KansliPM
4. Skrivelse från Regeringskansliet
5. KansliPM
6–8. Skrivelse från Regeringskansliet
9. Skrivelse från Regeringskansliet (tre bilagor delas vid smtr)

Särskilda kallelser och föredragningslistor

Särskilda kallelser och föredragningslistor talar om när konstitutionsutskottet, KU, sammanträder för att behandla de granskningsärenden som initierats efter ledamöternas KU-anmälningar. I dokumenten står det även vilka ärenden KU ska ta upp.