Konstitutionsutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:5 Torsdag 2014-12-04 kl. 09:00

Torsdag 2014-12-04 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:5
Datum och tid: 2014-12-04 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringsprotokollen
Beredning
Föredragande: CR

4. Vissa ärenden i Regeringskansliet: överklagande och begäran om allmän handling
Beredning
Föredragande: KL

5. Försenade interpellationssvar
Beredning
Föredragande: JJ

6. Beredningskravet: tid mellan lagrådsgranskning och proposition
Beredning
Föredragande: KD

Bilagor


1. Protokoll 2014/15:4
3-5. Utkast
6. Recit

Särskilda kallelser och föredragningslistor

Särskilda kallelser och föredragningslistor talar om när konstitutionsutskottet, KU, sammanträder för att behandla de granskningsärenden som initierats efter ledamöternas KU-anmälningar. I dokumenten står det även vilka ärenden KU ska ta upp.