Konstitutionsutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:7 Torsdag 2014-12-11 kl. 09:00

Torsdag 2014-12-11 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:7
Datum och tid: 2014-12-11 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Beredningskravet: tid mellan lagrådsgranskning och proposition
Beredning
Föredragande: KD

Bilagor


1. Protokoll 2014/15:6
2. Granskningsanmälan
3. Utkast