Konstitutionsutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:9 Torsdag 2015-01-15 kl. 09:00

Torsdag 2015-01-15 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:9
Datum och tid: 2015-01-15 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringens hantering av ärendet "Överklagande i fråga om tillstånd enligt Miljöbalken till befintlig och utökad flygplatsverksamhet m.m. vid Uppsala flygplats, Ärna"G1
Beredning
Föredragande: KL

4. Regeringens beredning av frågan om att avsluta statens finansiering av Medelhavsinstituten G13
Beredning
Föredragande: KL

Bilagor


1. Protokoll 2014/15:8
2. - Granskningsanmälningar
- Granskningslistan
- Prel. plan för KU:s vårgranskning delas vid smtr
3-4. KansliPM

Särskilda kallelser och föredragningslistor

Särskilda kallelser och föredragningslistor talar om när konstitutionsutskottet, KU, sammanträder för att behandla de granskningsärenden som initierats efter ledamöternas KU-anmälningar. I dokumenten står det även vilka ärenden KU ska ta upp.