Konstitutionsutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2015/16:1 Torsdag 2015-09-17 kl. 09:00

Torsdag 2015-09-17 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2015/16:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:1
Datum och tid: 2015-09-17 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Anmälningar

2. Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation
Föredragande: SS

3. Regeringsprotokollen
Föredragande: CB

4. Vissa förvaltningsärenden
Föredragande: CB

5. Utnämningsmakten
Föredragande: HH

6. Styrning av myndigheter under Försvarsdepartementet
Föredragande: HH

Bilagor


1. Granskningsanmälningar, granskningslistan
2–6. KansliPM

Särskilda kallelser och föredragningslistor

Särskilda kallelser och föredragningslistor talar om när konstitutionsutskottet, KU, sammanträder för att behandla de granskningsärenden som initierats efter ledamöternas KU-anmälningar. I dokumenten står det även vilka ärenden KU ska ta upp.