Konstitutionsutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2015/16:2 Torsdag 2015-09-24 kl. 09:00

Torsdag 2015-09-24 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2015/16:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:2
Datum och tid: 2015-09-24 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Samordnare inom olika politikområden
Föredragande: ACB

Bilagor


1. Protokoll
2. Granskningsanmälan
3. KansliPM

Särskilda kallelser och föredragningslistor

Särskilda kallelser och föredragningslistor talar om när konstitutionsutskottet, KU, sammanträder för att behandla de granskningsärenden som initierats efter ledamöternas KU-anmälningar. I dokumenten står det även vilka ärenden KU ska ta upp.