Konstitutionsutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2015/16:3 Tisdag 2015-10-13 kl. 11:00

Tisdag 2015-10-13 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2015/16:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:3
Datum och tid: 2015-10-13 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation
Beredning
Föredragande: SS

4. Regeringsprotokollen
Beredning
Föredragande: CB

5. Konsulärt stöd till frihetsberövade personer utomlands
Föredragande: CB

6. Utnämningsmakten
Beredning
Föredragande: HH

7. Styrning av vissa myndigheter under Försvarsdepartementet
Beredning
Föredragande: HH

8. Information till och överläggning med Utrikesnämnden
Föredragande: KD

Bilagor


1. Särskilt protokoll
2. Granskningsanmälningar
3-4. Skrivelse från Regeringskansliet
5. KansliPM
6-7. Skrivelse från Regeringskansliet
8. KansliPM

Särskilda kallelser och föredragningslistor

Särskilda kallelser och föredragningslistor talar om när konstitutionsutskottet, KU, sammanträder för att behandla de granskningsärenden som initierats efter ledamöternas KU-anmälningar. I dokumenten står det även vilka ärenden KU ska ta upp.