Konstitutionsutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2015/16:4 Tisdag 2015-10-20 kl. 11:00

Tisdag 2015-10-20 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2015/16:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:4
Datum och tid: 2015-10-20 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation
Beredning
Föredragande: SS

4. Regeringsprotokollen
Beredning
Föredragande: CB

5. Utnämningsmakten
Beredning
Föredragande: HH

6. Statsråds medverkan i konstitutionsutskottets granskning
Beredning
Föredragande: HH

7. Styrning av vissa myndigheter under Försvarsdepartementet
Beredning
Föredragande: HH

Bilagor


1. Särskilt protokoll
3-5. Tidigare utsänd skrivelse från RK (delas endast elektroniskt)
6. KansliPM
7. Tidigare utsänd skrivelse från RK (delas endast elektroniskt)

Särskilda kallelser och föredragningslistor

Särskilda kallelser och föredragningslistor talar om när konstitutionsutskottet, KU, sammanträder för att behandla de granskningsärenden som initierats efter ledamöternas KU-anmälningar. I dokumenten står det även vilka ärenden KU ska ta upp.