Konstitutionsutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2015/16:9 Tisdag 2015-11-17 kl. 11:00

Tisdag 2015-11-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2015/16:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:9
Datum och tid: 2015-11-17 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringsprotokollen
Beredning
Föredragande: CB

4. Vissa förvaltningsärenden
Beredning
Föredragande: CB

5. Konsulärt stöd till frihetsberövande personer utomlands
Beredning
Föredragande: CB

6. Utnämningsmakten
Beredning
Föredragande: HH

7. Styrning av vissa myndigheter under Försvarsdepartementet
Beredning
Föredragande: HH

Bilagor


1. Särskilt protokoll
3-6. Recit
7. Skrivelse från Regeringskansliet

Särskilda kallelser och föredragningslistor

Särskilda kallelser och föredragningslistor talar om när konstitutionsutskottet, KU, sammanträder för att behandla de granskningsärenden som initierats efter ledamöternas KU-anmälningar. I dokumenten står det även vilka ärenden KU ska ta upp.