Nordiskt samarbete 1999

Skrivelse 1999/2000:90

Regeringens skrivelse 1999/2000:90

Nordiskt samarbete 1999

Skr.

1999/2000:90

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 9 mars 2000

Göran Persson

Leif Pagrotsky

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet under år 1999 mellan de nordiska ländernas regeringar, med huvudsaklig inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet.

1

Innehållsförteckning

Skr. 1999/2000:90

1

Inledning ...............................................................................................

3

2

Samarbetets huvudområden.................................................................

5

2.1

Samarbetet inom Norden......................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2000-03-15 Bordläggning: 2000-03-17 Hänvisning: 2000-03-21 Motionstid slutar: 2000-04-03

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.