Nordiskt samarbete 2012

Skrivelse 2012/13:90

Regeringens skrivelse 2012/13:90

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 21 mars 2013

Fredrik Reinfeldt

Ewa Björling

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet under 2012 mellan de nordiska ländernas regeringar, med huvudsaklig inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet.

1

2

Regeringssamarbetet inom Nordiska ministerrådet har under drygt fyrtio år bidragit till att knyta våra länder närmare varandra. Nordens stora rikedom är befolkningen, dess kunskap, kompetens och kreativitet. Norden fungerar ofta som en föregångsregion. Det är därför viktigt att fortsätta att gemensamt vårda och utveckla dessa styrkor i syfte att bli ännu bättre på att synliggöra och använda
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-03-25 Bordläggning: 2013-03-26 Hänvisning: 2013-03-27 Motionstid slutar: 2013-04-10

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.