Ökad välfärd och global utveckling - svensk handelspolitik i WTO:s Doharunda

Skrivelse 2005/06:9

Regeringensskrivelse2005/06:9

ÖkadvälfärdochglobalutvecklingsvenskhandelspolitikiWTO:sDoharunda

Regeringens skrivelse 2005/06:9

Ökad välfärd och global utveckling - svensk

Skr.

handelspolitik i WTO:s Doharunda

2005/06:9

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 29 september 2005

Göran Persson

Hans Karlsson

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen läget i de förhandlingar om formerna för den framtida världshandeln som drivs i WTO:s regi, den s.k. Doharundan, och regeringens prioriteringar inför WTO:s ministermöte i Hongkong
13-18
december 2005 samt slutfasen av förhandlingarna. Fokus ligger på
WTO-arbetet,
men andra centrala aspekter av svensk handelspolitik berörs
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2005-09-30 Bordläggning: 2005-09-30 Hänvisning: 2005-10-10 Motionstid slutar: 2005-10-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.