Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 2009 och första halvåret 2010

Skrivelse 2010/11:55

Regeringens skrivelse 2010/11:55

Redogörelse för verksamheten inom Organisationen

Skr.

för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under år

2010/11:55

2009 och första halvåret 2010

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 16 december 2010

Fredrik Reinfeldt

Carl Bildt

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under år 2009 och första halvåret 2010.

1

Innehållsförteckning

Skr. 2010/11:55

1

Indelning...........................................................................................

3

2

Svenskt fokus under 2009 och det första halvåret 2010 ...................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2010-12-22 Hänvisning: 2010-12-22 Motionstid slutar: 2011-01-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.