Riksrevisionens granskning av it inom statsförvaltningen och statliga it-projekt

Skrivelse 2010/11:138

Riksrevisionens granskning av it inom statsförvaltningen och statliga it-projekt

Regeringens skrivelse 2010/11:138

Riksrevisionens granskning av it inom

Skr.

statsförvaltningen och statliga
it-projekt

2010/11:138

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 12 maj 2011

Eskil Erlandsson

Anna-Karin
Hatt

(Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i granskningsrapporterna IT inom statsförvaltningen – har myndigheterna på ett rimligt sätt prövat frågan om outsourcing bidrar till en ökad effektivitet? (RiR 2011:4) och Statliga
IT-projekt
som över- skrider budget (RiR 2011:5). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som kommer att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-05-20 Bordläggning: 2011-05-20 Hänvisning: 2011-05-30 Motionstid slutar: 2011-06-07

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.