multihandikappades förutsättningar

Skriftlig fråga 1999/2000:4 av Agestav, Amanda (kd)

Agestav, Amanda (kd)

den 16 september

 

Fråga 1999/2000:4

av Amanda Agestav (kd) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om multihandikappades förutsättningar

 

Regeringen har föreslagit en nedläggning av Ekeskolan i Örebro. Blinda barn med multifunktionshinder kommer förlora sin specialskola och skall med eller mot sin vilja integreras i kommunala skolor. För många barn innebär det att möjligheten till utveckling, till samhörighet och kamratskap med andra i liknande situation försvinner.

På Ekeskolan finns den kompetens som behövs för en högkvalitativ undervisning samlad. På Ekeskolan får barnen kompisar och accepteras fullt ut som de är. Där finns den trygghet som är förutsättningen för lärande och mänsklig utveckling.

Att en del barn har mycket speciella behov som inte kan klaras i varje kommun och att samtliga kommuner heller inte kan nå den nivå på specialpedagogik som en nationell specialskola har går inte att bortse från.

Min fråga till ministern är:

 

På vilket sätt avser ministern garantera att blinda barn med multifunktionshinder ska få högkvalitativ undervisning i fortsättningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-09-16 Anmäld: 1999-09-20 Besvarad: 1999-09-23
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-09-23)