3:12-reglerna

Skriftlig fråga 2001/02:1561 av Hagen, Catharina (m)

Hagen, Catharina (m)

den 27 augusti

Fråga 2001/02:1561

av Catharina Hagen (m) till finansminister Bosse Ringholm om 3:12-reglerna

Den s.k. 3:12-utredningen presenterade sina förslag i början av sommaren 2002. Eftersom fåmansbolagsreglerna generellt är ett mycket stort problem för många företag och då osäkerhet inom lagstiftningsområdet är en allvarlig hämsko på entreprenörskap är det angeläget att regeringen snarast presenterar förslag som gynnar företagande i allmänhet och risktagande i synnerhet.

Vad avser finansministern att vidta för åtgärder så att förslag till ny lagstiftning som rör de s.k. 3:12-reglerna presenteras för riksdagen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-08-27 Besvarad: 2002-09-09 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-09-09)