A-kassan

Skriftlig fråga 2013/14:508 av Wallén, Anna (S)

Wallén, Anna (S)

den 20 mars

Fråga

2013/14:508 A-kassan

av Anna Wallén (S)

till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

Av de arbetslösa i Fagersta saknar 53 procent ersättning från a-kassan. Den siffran är högre än rikssnittet, som är 44 procent, enligt en artikel i Fagersta-Posten.

När Alliansen tillträdde år 2006 höjdes avgiften till a-kassan, och många människor valde då att lämna a-kassan. I dag finns det många som väljer att inte gå med i a-kassan på grund av den höga avgiften. När människor står utan ersättning tvingas de till kommunens försörjningsstöd. Att få ersättning från a-kassan innebär att man blir kopplad till Arbetsförmedlingen på ett helt annat sätt än om man får försörjningsstöd. Målet måste vara att arbetslösa så fort det är möjligt får tillträde till arbetsmarknaden.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson:

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att fler ska gå med i a-kassan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-03-20 Anmäld: 2014-03-20 Besvarad: 2014-03-26 Svar anmält: 2014-03-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-03-26)