A-kassereglernas effekter för räddningspersonal i beredskap

Skriftlig fråga 2008/09:628 av Acketoft, Tina (fp)

Acketoft, Tina (fp)

den 16 februari

Fråga

2008/09:628 A-kassereglernas effekter för räddningspersonal i beredskap

av Tina Acketoft (fp)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Den införda begränsningsregeln för hur många ersättningsdagar som kan användas vid deltidsutfyllnad är i huvudsak en positiv åtgärd för att dels förstärka de deltidsarbetslösas incitament att söka heltidsarbete, dels till att sätta press på arbetsgivarna att i större utsträckning erbjuda heltidsarbete för att förhindra att personer fastnar i ofrivillig deltidsarbetslöshet. Men det har nu blivit uppenbart att reglerna kan ställa till problem för en grupp som upprätthåller en viktig samhällsfunktion – deltidsbrandmän som förlorat sina civila arbeten. Ersättningen som erhålls vid larm och utryckning ska med nuvarande regler räknas av mot a-kassan vilket gör att perioder av a-kassa kan gå förlorade och att man i värsta fall därför kan tvingas lämna sina uppdrag inom räddningstjänsten för att klara försörjningen.

I Sverige finns ca 18 000 brandmän, av dessa är 11 000 deltidsanställda i den kommunala räddningstjänsten. Just nu är ca 4 200 brandmän larmberedda i landet, av dem tjänstgör 3 200 brandmän anställda på deltid. Deltidsbrandmännen ingriper vid bränder, trafikolyckor, drunkning, kemiska utsläpp, översvämningar, vattenskador, djurräddning och annan räddningstjänst. Under beredskapsveckor är deltidsbrandmännen skyldiga att kunna rycka ut inom fem minuter, man måste alltså bo och verka nära den ort där man ska rycka ut. Det är nu en allvarlig farhåga att regelverket kan skapa allvarliga bekymmer för befolkningens säkerhet på orter där man är beroende av deltidsbrandmän.

Baserat på ovan vill jag fråga statsrådet Sven Otto Littorin:

Vad avser statsrådet att göra för att säkerställa att nuvarande a-kasseregler inte hotar kommunernas behov av räddningspersonal i beredskap?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-02-16 Anmäld: 2009-02-17 Besvarad: 2009-02-25 Svar anmält: 2009-02-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-02-25)