Abort i biståndsarkitekturen

Skriftlig fråga 2008/09:1220 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 11 september

Fråga

2008/09:1220 Abort i biståndsarkitekturen

av Carina Hägg (s)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Varje år blir 175 miljoner kvinnor gravida. Av dessa är 80 miljoner oönskade graviditeter, vilket i sin tur resulterar i 50 miljoner aborter varav ca 20 miljoner är osäkert utförda. De osäkert utförda aborterna leder varje år till död och lidande för hundratusentals kvinnor världen över. Mödradödlighet inklusive osäkra aborter är bland de största dödsorsakerna för kvinnor i fattiga länder. På vilket sätt har regeringen utverkat försäkringar om att rätten till säkra och legala aborter såväl ska ingå i dialogen med utvecklingsländer som integreras som en viktig del i den nya biståndsarkitekturen?

Min fråga är:

På vilket sätt har statsrådet sett till att rätten till säkra och legala aborter såväl inkluderas i den utrikespolitiska dialogen med utvecklingsländer som integreras i den nya biståndsarkitekturen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-09-11 Anmäld: 2009-09-15 Besvarad: 2009-10-01 Svar anmält: 2009-10-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-10-01)