Additionellt bistånd för att minska pandemins effekter

Skriftlig fråga 2019/20:1338 av Yasmine Posio (V)

Yasmine Posio (V)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Med de konsekvenser som följer i omvärlden på grund av coronapandemins framfart måste vi agera. I den värld vi lever i med mellanmänskliga och affärsmässiga kontakter är vi mer sammanlänkade än någonsin förr. Därför måste vi också samarbeta med omvärlden för att komma till rätta med pandemins effekter.

Biståndet är ett sätt att solidariskt se till att hela världen kan ta sig igenom denna pandemi så smärtfritt som möjligt. Därför föreslår vi i Vänsterpartiet ett additionellt bistånd på 500 miljoner kronor. Sannolikt kommer det framöver att behöva tillskjutas ytterligare biståndsmedel för att förhindra svält och andra effekter som följer i krisens spår, och vi avser att återkomma om det längre fram. Samtidigt som det krävs bistånd för att bekämpa effekterna av pandemin måste det övriga biståndet ligga kvar. De övriga problemen i världen har inte försvunnit utan tvärtom förstärkts både av pandemin i sig och av att vissa ledare valt att utnyttja pandemin för att införa lagar som inskränker mänskliga rättigheter. Dessutom minskar inkomstmöjligheterna för människor, och remitteringarna beräknas minska med 100 miljarder dollar bara i år.

Den 8 april rapporterade Sveriges Radio att regeringen ger 140 miljoner till bistånd utöver biståndsbudgeten. Andra medier rapporterade sedan samma sak. Jag började då leta efter dessa additionella 140 miljoner i vårändringsbudgeten och de extrabudgetar som antagits hittills men kunde inte finna dem. Inte heller på regeringens egen presskonferens den 24 mars framgick varifrån pengarna skulle tas. Det visade sig att det inte alls är additionella medel, utan regeringen har bara flyttat runt inom budgeten och därefter gått ut med att de ger 140 miljoner i bistånd för att bekämpa coronavirusets framfart och efterverkningar. Detta har journalister, med rätta, tolkat som additionella medel, och regeringen har inte gått ut med hur det egentligen ligger till. Detta är allvarligt och kan skada förtroendet för biståndet. Speciellt i ett läge när både M och SD vill minska biståndet och vi övriga partier behöver förklara varför solidaritet med omvärlden är viktigt.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Avser statsrådet att klargöra omständigheterna och i samband med detta verka för att regeringen ska besluta om additionella biståndsmedel för att minska effekterna av coronapandemin i världen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-05-12 Överlämnad: 2020-05-13 Anmäld: 2020-05-14 Sista svarsdatum: 2020-05-20 Svarsdatum: 2020-05-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga