Adoptioner på oriktiga grunder

Skriftlig fråga 2019/20:584 av Linda Lindberg (SD)

Linda Lindberg (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har upphandlat en översättning av den parlamentariska utredningen om internationella adoptioner från Chile under 70- till 90-talet. Rapporten finns just nu delvis sammanfattad på svenska, och i den framgår det tydliga brister i hanteringen av adoptioner som skedde mellan 1970 och 1990.

Enligt brottsutredningen framgår det att det rör sig om 630, än så länge, dokumenterade och registrerade barn, varav 615 som har hanterats via Adoptionscentrum. Informationen visar att det i dagsläget går att konstatera att handläggningstiderna varit betydligt kortare än vad som kan anses rimligt. Enligt utredningen framgår det att vissa handläggningstider har kunnat vara så korta som några få dagar, vilket är direkt oförenligt med de cirka fyra månader som handläggningstiden bör vara.

På 90-talet ratificerade Sverige Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner, och arbetet med att säkra internationella adoptioner har i och för sig gjorts under dessa år. 

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Avser ministern att vidta åtgärder för att säkerställa att Sverige inte ger medgivande av adoptioner på oriktiga grunder, som bland annat de från Chile där barn adopterats bort mot föräldrarnas vilja och kännedom?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-12-06 Överlämnad: 2019-12-06 Anmäld: 2019-12-09 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga