Advokater som avböjer uppdrag som särskild företrädare för barn

Skriftlig fråga 2021/22:1544 av David Josefsson (M)

David Josefsson (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander har i ett inlägg på Advokatsamfundets hemsida den 3 maj i år uppmärksammat att ett flertal advokater meddelat såväl Advokatsamfundet som domstolarna att de inte längre kan ta uppdrag som särskilda företrädare för barn. Detta på grund av en ändring av lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn som trädde i kraft den 1 juli förra året.

Lagändringen innebär en utvidgning som Advokatsamfundet menar lett till tolkningssvårigheter kring bland annat uppdraget att ansöka om brottskadeersättning samt svårigheter att öppna bankkonto för barnet med så kallad överförmyndarspärr. Vidare har det uppstått svårigheter för den särskilda företrädaren att begära ersättning för kostnader och oklarhet om hur länge uppdraget gäller. Det finns också tolkningsmöjligheter kring advokatens skyldighet att begära verkställighet av skadestånd, också när det inte är till barnets bästa.

Med anledning av Advokatsamfundets kritik och uppgifterna om att flera advokater nu avböjt uppdrag som särskilda företrädare är min fråga till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson följande:

 

Är ministern beredd att vidta några åtgärder med anledning av Advokatsamfundets uppgifter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-05-05 Överlämnad: 2022-05-05 Anmäld: 2022-05-06 Svarsdatum: 2022-05-18 Sista svarsdatum: 2022-05-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga