Aggressiv skatteplanering

Skriftlig fråga 2019/20:818 av Tony Haddou (V)

Tony Haddou (V)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Enligt propositionsförteckningen för våren 2020 återfinns inte något förslag med regler för att motverka aggressiv skatteplanering i form av så kallade cum-cum- och cum-ex bedrägerier. Det har snart gått två år sedan den internationella granskningen, som TT och SVT deltog i, avslöjade bedrägerierna.

Dessa upplägg med aktier har drabbat flera länder i Europa. Det har också visat sig att flera stora europeiska banker har medverkat i skatteuppläggen. Enligt en tidigare bankchef vid SEB har omfattande skatteupplägg med aktieägartransaktioner gjorts i Sverige. Dessa upplägg har kallats Europas största skattesvindel.

Förra året krävde Vänsterpartiet att finansministern skulle agera. Men det enda svaret var att frågan bereds på Finansdepartementet. Precis som många andra förslag mot skatteflykt riskerar de att begravas i utredningar och beredningar.

Det krävs politiska åtgärder för att stoppa den aggressiva skatteplaneringen. Finansministern har i tidigare interpellation med mig hänvisat till utredning av kupongskatten och ökat informationsutbyte. Men dessa kan endast få begränsad effekt så länge den svenska lagstiftningen inte stärks på området. Samtidigt har de här affärerna med aktiehandel kunnat fortsätta.

Vi har sett att andra länder som har gått före har kunnat täppa igen sådana här transaktioner. Det är inte heller någon omfattande lagändring; man kan göra en tillfällig ändring i avvaktan på en större översyn genom att införa en karenstid, vilket andra länder gjort. Det är också vad Vänsterpartiet föreslagit.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser ministern att verka för ett snabbspår för att införa en karenstid som innebär att den skattskyldige måste ha varit både civilrättslig ägare och ekonomisk förmånstagare under 45 dagar före och efter aktieutdelningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-01-27 Överlämnad: 2020-01-28 Anmäld: 2020-01-29 Svarsdatum: 2020-02-05 Sista svarsdatum: 2020-02-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga