Åldersbedömning av ensamkommande barn och unga

Skriftlig fråga 2016/17:880 av Christina Örnebjär (L)

Christina Örnebjär (L)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Det har blivit tydligt att dagens system med åldersbedömningar inte är rättssäkert och inte fungerar för alla som behöver sådan bedömning. Eftersom det är den asylsökande som ska kunna bevisa sin ålder och många saknar identitetshandlingar har i praktiken den medicinska bedömningen blivit rådande. Det är positivt att regeringen gett Rättsmedicinalverket i uppdrag att upprätta ett rättssäkert system för detta men i väntan på att det nya systemet är på plats är frågan vad som egentligen ska gälla för den enskilde.

Migrationsverket anger att de informerar den enskilde om att en medicinsk ålderbedömning kan stärka den enskildes bevisning och att myndigheten också bekostar en sådan undersökning. I verkligheten har dock enskilda individer inte kunnat få en medicinsk åldersbedömning då det berörda landstinget anger att det helt enkelt inte utför medicinska åldersbedömningar. Detta har inneburit att åldern har skrivits upp i många fall. Det går inte att överklaga ett beslut om en åldersbedömning och den enskilda hamnar efter uppskrivning i en situation där man till exempel inte längre har tillgång till god man.

För många resulterar dessa osäkra åldersbedömningar i oro och ångest med självskadebeteende och i värsta fall suicid till följd.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vad avser ministern att göra för att i väntan på att Rättsmedicinalverkets nya åldersbedömningssystem är på plats se till att alla ensamkommande unga som vill också får genomgå en medicinska åldersbedömning oavsett i vilket landsting de är bosatta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-02-17 Överlämnad: 2017-02-17 Anmäld: 2017-02-21 Svarsdatum: 2017-03-01 Sista svarsdatum: 2017-03-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga