Åldersbedömning av ensamkommande barn och ungdomar

Skriftlig fråga 2016/17:1887 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

År efter år har Sverigedemokraterna kritiserat det faktum att man inte arbetat med obligatoriska åldersbedömningar av ensamkommande flyktingbarn. Undertecknad har belyst detta vid såväl skriftliga frågor som debatter och har hänvisat till de tester som gjorts i våra grannländer och som visat på att många som hävdar att de är under 18 år i själva verkat är vuxna. Trots dessa återkommande påtalanden från Sverigedemokraterna har problemet negligerats, vilket har gett dramatiska sociala och ekonomiska följder. Den moderate riksdagsledamoten och flyktingbarnet Hanif Bali kom till och med att kalla flyktingbarnen för det största välfärdsbedrägeriet i vår historia, en beskrivning jag gladeligen kan hålla med om.

Rättsmedicinalverket har nu publicerat statistik gällande åldersbedömningar till och med den 31 augusti i år. Inte helt oväntat har Sverigedemokraterna än en gång fått rätt om att dessa åldersbedrägerier är mycket omfattande. I 3 415 av 4 107 ärenden visar det sig att den undersökta personen är över 18 år. Kortfattat betyder det att 83 procent av dem som testats visat sig ha ljugit om sin ålder och därmed lurat till sig en lång rad olika förmåner (skolgång, dyra boenden, resor, kläder, fickpengar med mera) samt försökt få uppehållstillstånd på falska grunder.

Det vore intressant att höra statsrådet Heléne Fritzons syn på sin regerings tidigare uttalanden om åldersbedömningar, men med hänvisning till ovanstående önskas statsrådet svara på följande fråga:

 

Avser statsrådet att säkerställa att fler asylsökande inom kategorin ensamkommande flyktingbarn får genomgå en åldersbedömning, och är det hennes uppfattning att personer som ljugit under sin asylansökan genast ska förlora eventuellt uppehållstillstånd?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-09-05 Överlämnad: 2017-09-06 Anmäld: 2017-09-07 Svarsdatum: 2017-09-13 Sista svarsdatum: 2017-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga