åldersbestämning av asylsökande barn

Skriftlig fråga 2004/05:1941 av Ekström, Anne-Marie (fp)

Ekström, Anne-Marie (fp)

den 27 juni

Fråga 2004/05:1941

av Anne-Marie Ekström (fp) till statsrådet Barbro Holmberg om åldersbestämning av asylsökande barn

I mars i år ställde jag en fråga till migrationsministern om vad hon avser att vidta för åtgärder så att Migrationsverket följer de riktlinjer och rekommendationer som Socialstyrelsen givit ut avseende åldersbestämning av asylsökande barn. I råden påpekas att även om man gör de test som finns i rekommendationerna så finns det fortfarande stor osäkerhet i att bedöma rätt ålder. Det kan skilja på två@tre år uppåt eller nedåt.

I sitt svar hänvisar migrationsministern till Socialstyrelsens rekommendationer och säger att hon har förtroende för att myndigheterna i de enskilda fallen gör de avvägningar vad gäller utredningarnas omfattning som är försvarbart utifrån barnens bästa.

Sveriges Radios Ekoredaktion har gjort en undersökning som påvisar att i många fall följs inte Socialstyrelsens rekommendationer. Testen är mycket bristfälliga och ofta fastställer Migrationsverket den högsta åldern i intervallet som barnets ålder. Migrationsverkets representant framförde i radions P 1 Morgon att det inte fanns riktlinjer.

Det finns alltså stora tveksamheter hur myndigheterna gör åldersbestämningar. Det som framkommit medverkar till att urholka förtroendet för asylprocessen.

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att se till att det finns klara riktlinjer som bygger på vetenskapliga fakta och som följs?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-06-27 Besvarad: 2005-07-06 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-07-06)