Åldersdiskriminering vid statliga myndigheter

Skriftlig fråga 2005/06:1938 av Larsson, Maria (kd)

Larsson, Maria (kd)

den 21 juli

Fråga 2005/06:1938 av Maria Larsson (kd) till statsrådet Jens Orback (s)

Åldersdiskriminering vid statliga myndigheter

Skatteverket söker efter personer som ska gå en intern utbildning. Ett av kraven är att de sökande ännu inte fyllt 45 år. Skatteverket bidrar därmed till myten att äldre är sämre på arbetsmarknaden.

Riksförsäkringsverket har gjort en studie som visar att sju av tio arbetsgivare aldrig anställer en person äldre än 50 år. En norsk studie visar att äldre personer är en tillgång på en arbetsplats då de ofta är bättre på samarbete, självständighet, problemlösning, arbetsförståelse, människokunskap och konflikthantering.

Att Skatteverket, som statlig myndighet agerar på detta sätt är därför ytterst tveksamt. Myndigheter bör i stället visa vägen för det övriga samhället och bryta de mönster som finns men som inte är önskvärda.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att statliga myndigheter inte ska diskriminera äldre personer?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-07-21 Besvarad: 2006-08-10 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-10)