Äldre arbetslösa

Skriftlig fråga 2020/21:2724 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Gruppen personer över 55 år som kommer i arbetslöshet ökar, och det finns risk för att dessa fastnar i långtidsarbetslöshet.

Arbetsförmedlingen säger själva att de behöver ha ett ökat fokus på den här växande gruppen men att det inte finns särskilda åtgärder planerade för att dessa fortast möjligt ska komma vidare i arbetslivet.

Om individen behöver utbilda sig är en förutsättning att försörjningen kan ske på annat sätt än genom studielån och bidrag. Rätten till studielån begränsas i högre ålder. Från och med det år man fyller 47 minskar antalet veckor som man kan ta studielån. Man kan ha rätt till bidrag och studiestartsstöd fram till det år man fyller 56. Från det man fyllt 57 år kan man inte få vare sig bidrag eller lån.

Jag vill därför fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att den ökande gruppen äldre arbetslösa inte ska fastna i långtidsarbetslöshet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-04-29 Överlämnad: 2021-04-30 Anmäld: 2021-05-04 Svarsdatum: 2021-05-12 Sista svarsdatum: 2021-05-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga