Äldreforskarrådet

Skriftlig fråga 2019/20:1678 av Lina Nordquist (L)

Lina Nordquist (L)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

I december 2019 beslutade regeringen att inrätta ett äldreforskarråd bestående av forskare med särskild kompetens inom äldreområdet. Bland forskarnas specialområden finns geriatrik, epidemiologi, fysioterapi, hälsovetenskap, psykiatri och sociologi. Rådets uppgifter skulle omfatta hur äldre kan fortsätta vara friska, hur allvarliga sjukdomar kan förebyggas och hur resurser bör användas på bästa sätt.

När smittspridningen på äldreboendena tog fart i början av covidpandemin gjorde flera av rådets ledamöter en framställan till Socialdepartementet och erbjöd sin hjälp, men fick inget svar.

Många årsrika människor har under våren drabbats hårt av isolering och minskad fysisk aktivitet. Många väntar dessutom sedan en längre tid på operation och behandling och kommer att ha stora rehabiliteringsbehov framöver. Dessutom är risken stor för ökat våld i hemmet. Pandemin gör därmed att rådet har en mer central uppgift än någonsin.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Kommer regeringen att kalla samman äldreforskarrådet i närtid för att få hjälp med de stora problem som pandemin skapar på äldreområdet?

Frågan är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-06-25 Överlämnad: 2020-06-25 Anmäld: 2020-06-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.