Äldres behov av bra mat

Skriftlig fråga 2016/17:1146 av Ann-Britt Åsebol (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Maten är för de flesta människor mer än bara energi och näring. Den är även en källa till glädje, gemenskap och välbefinnande. En äldre person har samma behov som tidigare av vitaminer och mineraler men ett mindre behov av energi. Matens näringstäthet, det vill säga näringsämne per energienhet, bör därför vara hög för äldre personer med liten aptit. Det är dock mycket vanligt med undernäring bland äldre.

Att bli äldre handlar för många om att gå från att vara oberoende och självständig till att i ökande utsträckning behöva hjälp av sin omgivning. Detta ställer krav på omsorgsfulla bedömningar av hjälp- och stödbehov i varje enskilt fall. Självfallet ska människor kunna påverka maten även på äldre dagar och få god och näringsriktig mat, vilket är viktigt för välmående och trivsel. Måltiden är av stor betydelse för att förebygga både fysisk och psykisk ohälsa, som blir allt vanligare bland äldre. 

Kvaliteten på maten i offentligfinansierade verksamheter runt om i landet och möjligheterna att kunna välja och vara delaktig i hur maten tillagas är av stor betydelse. Alliansen har tidigare lagt förslag om ett måltidslyft som möjliggör för kommuner och fristående aktörer som driver äldreomsorg att söka stimulansbidrag för att utveckla och förbättra kvaliteten på måltiderna och för ökad delaktighet.

Många vetenskapliga studier, offentliga utredningar och rapporter har visat att det finns utbredda problem kring mat, måltider och ätande inom den svenska äldrevården. Det är angeläget att nutritionsrelaterade problem hos äldre utreds och sätts på agendan. Kvaliteten på maten inom äldreomsorgen måste förbättras, och äldres valmöjligheter av mat inom till exempel hemtjänsten måste öka. Regeringen har mycket att göra.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

Hur säkerställer statsrådet och regeringen att de offentligfinansierade verksamheter som möter våra äldre ger dem tillgång till näringsrik och lustfylld mat för att undvika riskerna för undernäring, försämrad hälsa och livskvalitet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-03-29 Överlämnad: 2017-03-30 Anmäld: 2017-03-31 Svarsdatum: 2017-04-05 Sista svarsdatum: 2017-04-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga