Alkobommar

Skriftlig fråga 2017/18:1629 av Nina Lundström (L)

Nina Lundström (L)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Alliansregeringen genomförde försök med alkobommar i hamnar. Utvärderingen pekade på mycket positiva effekter. I ett frågesvar i januari 2018 påpekade infrastrukturministern att införandet av anläggningar för nykterhetskontroll är en prioriterad del i nystarten för nollvisionen. Statsrådet har uttalat att införande av anläggningar kommer att genomföras i alla hamnar, men det är Trafikverket i samarbete med andra aktörer som avgör var detta inleds. Nykterhetskontroller i hamnar och andra strategiska platser ska komplettera polisens kontroller och bidra till att reducera antalet omkomna och skadade i alkoholrelaterade trafikolyckor.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Vilka gränshamnar har fått anläggningar för nykterhetskontroll, så kallade alkobommar?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-08-24 Överlämnad: 2018-08-27 Anmäld: 2018-08-30 Svarsdatum: 2018-09-10 Sista svarsdatum: 2018-09-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga