Alkoholfrågan

Skriftlig fråga 2005/06:1867 av Lindholm, Jan (mp)

Lindholm, Jan (mp)

den 20 juni

Fråga 2005/06:1867 av Jan Lindholm (mp) till statsrådet Morgan Johansson (s)

Alkoholfrågan

Finland har deklarerat att de under sitt ordförandeskap har för avsikt att bland många andra frågor driva frågan om en höjning av minimiskattenivån för alkohol inom unionen. Det är självklart lovvärt och har fått stöd av vår statsminister.

Alltfler länder inom unionen har dock börjat formulera sig kring alkoholproblematiken i termer av att alkoholfrågan är en folkhälsofråga och inte en handelspolitisk fråga. Denna förskjutning har nu pågått i cirka två år utan att Sverige har gjort några synliga påtryckningar. Den nordiska strategin har, som jag uppfattar den två ben, dels en höjd minimiskattenivå inom unionen, dels ett förtydligande av och en halvering av de indikativa införselnivåerna.

Sverige borde kräva av Finland att öka ambitionsnivån när det gäller alkoholfrågan. Frågan om att klassa alkohol som en handelsvara med hälsokonsekvens måste snarast upp på dagordningen. Finlands resultatinriktade ambition får inte hindra att viktiga frågor som inte förväntas vara möjliga att gå i mål med under deras ordförandeskap lämnas utan initiativ.

Tillräckligt många medlemsländer har ännu inte insett alkoholens samlade konsekvens för folkhälsan och indirekt EU:s utvecklingsmöjligheter. Av den anledningen borde enskilda länder ges möjlighet att, utan hinder från andra EU-regler, införa de restriktioner man finner nödvändiga för att skydda folkhälsan i det egna landet.

Avser statsrådet att ta något initiativ för att folkhälsodimensionen i alkoholfrågan ska hamna på agendan inom EU-samarbetet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-06-20 Besvarad: 2006-06-29 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-29)