Alkoholskatt

Skriftlig fråga 2006/07:1591 av Olovsson, Fredrik (s)

Olovsson, Fredrik (s)

den 29 augusti

Fråga

2006/07:1591 Alkoholskatt

av Fredrik Olovsson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

I tidningen Metro (den 28 augusti 2007) säger folkhälsominister Maria Larsson att hon kan tänka sig höjd alkoholskatt.

Avser finansminister att lägga fram ett sådant förslag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-08-29 Anmäld: 2007-08-30 Besvarad: 2007-09-12 Svar anmält: 2007-09-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-12)