Alternativ till personalliggare

Skriftlig fråga 2020/21:1108 av Anne Oskarsson (SD)

Anne Oskarsson (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Sverige är ett land som i stor utsträckning präglas av en relativt god skattemoral, men vi kan inte ta detta för givet. Vår offentliga sektor är beroende av att vi upprätthåller en hög skattemoral för att skattebetalningar ska inbetalas enligt gällande skattelagstiftning. Men skatt betalas inte alltid utifrån gällande regler.

För att komma till rätta med skattefusk så har personalliggaren tillämpats i syfte att kunna bedöma om den angivna arbetskraften motsvarar den faktiska arbetskraften som skatteunderlag på arbetsplatser. Personalliggaren infördes initialt på ett smalare tillämpningsområde men har för inte så länge sedan utökats till att gälla fler branscher. 

Effekterna av personalliggare visare på ett resultat som spretar åt olika håll. Delvis visar undersökningar att svartarbete har minskat i vissa fall. Samtidigt har det också blivit uppenbart att det fortfarande är relativt lätt att fuska med personalliggare.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Ser regeringen några möjliga alternativ till personalliggaren för att få bukt med skattefusk, och i sådana fall vilka?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-12-18 Överlämnad: 2020-12-18 Sista svarsdatum: 2021-01-04 Anmäld: 2021-01-04 Svarsdatum: 2021-01-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga