Amalgamutredningen

Skriftlig fråga 2001/02:1582 av Andersson, Marianne (c)

Andersson, Marianne (c)

den 2 september

Fråga 2001/02:1582

av Marianne Andersson (c) till socialminister Lars Engqvist om Amalgamutredningen

Riksdagen avsatte i våras 35 miljoner kronor för forskning och andra åtgärder med anknytning till amalgamproblemet. Metallbiologiskt Centrum i Uppsala och Kunskapscenter för dentala material ska enligt beslutet få kraftigt ökat stöd. En utredning har tillsatts för att utröna hur kunskaperna ska öka och människor ska få hjälp.

För att nå resultat och verkligen hjälpa de människor som frågan gäller är det viktigt att direktiven till utredningen ligger i linje med riksdagsbeslutet. Nu kan vi se hur direktivet ändrats från "åtgärder som syftar till att öka kunskaperna om hälsoproblem relaterade till amalgam och andra dentala material". I en ändring i regleringsbrevet har ordet amalgam uteslutits. Detta följer ett mönster som vi som arbetat med frågan sett under många år. I processen på Socialdepartementet ändras riksdagsbeslut så att den ursprungliga avsikten försvagas.

Jag vill därför fråga socialministern:

Vad avser socialministern göra för att garantera att amalgamfrågan kommer i fokus i utredningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-09-02 Besvarad: 2002-09-13 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-09-13)