Ändrade strandskyddsregler

Skriftlig fråga 2018/19:853 av Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

En av Sveriges största tillgångar är närheten till vatten. För många kommuner utanför storstadsregionerna innebär närheten till hav och sjö en av de största tillgångarna för att skapa attraktiva bostäder samt gynna såväl näringsliv som rekreation.

De mycket strikta strandskyddsreglerna sätter emellertid gång på gång käppar i hjulet för utvecklingen. Ett exempel är Åhus Beach, ett av Sveriges största idrottsarrangemang med både beachhandboll och beachfotboll som lockar 100 000 besökare och 20 000 deltagare från Sverige, övriga Norden och Tyskland. Arrangemangen sträcker sig över 17 dagar och genererar en turistomsättning för kommunen på 150 miljoner kronor.

Närheten till havet är en stor del av upplevelsen. Deltagare och besökare uppskattar läget på evenemangsstranden, och är vana vid att kunna ta ett dopp i havet inne på området mellan matcherna. Men från och med i år måste ett staket skilja besökarna från havet för att allmänheten ska ha tillgång till strandremsan nedanför evenemangsområdet. Kommunen beslutade om strandsskyddsdispens under de få dagar då arrangemanget äger rum, men länsstyrelsen har sedan rivit upp beslutet.

Riksdagen har upprepade gånger tagit ställning för ett reformerat strandskydd i syfte att göra reglerna mer tillåtande för bland annat näringsverksamhet. Senast den 7 juni 2018 begärde en riksdagsmajoritet att regeringen skyndsamt ska återkomma till riksdagen med förslag om ett reformerat strandskydd. Näringsutskottets majoritet uttalade följande i betänkandet En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder: Ett reformerat strandskydd menar utskottet skulle förbättra förutsättningarna för boende, jordbruksnäringarnas utveckling, verksamheter i skärgården och annan näringsverksamhet. Utskottet hyser stor tilltro till att det är möjligt att utforma ett mer flexibelt, decentraliserat och ändamålsenligt strandskydd med ökade möjligheter att bygga i attraktiva lägen.

Noteras kan att Socialdemokraterna röstade nej i omröstningen i riksdagen den 7 juni 2018, trots att den dåvarande socialdemokratiske landsbygdsministern Sven-Erik Bucht på landsbygdsriksdagen den 19 maj samma år meddelat att Socialdemokraterna ville luckra upp strandskyddet.

Trots riksdagens upprepade ställningstagande för ett reformerat strandskydd har regeringen inte återkommit med förslag. Regeringen brukar påstå sig vilja att hela Sverige ska kunna leva, men då måste också hela Sverige kunna få dra nytta av sina unika tillgångar. Byråkratiska regler ska inte få sätta stopp för möjligheterna för kommuner och verksamheter att utvecklas.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

När kommer statsrådet och regeringen att återkomma med förslag på lagstiftning som säkerställer att riksdagens vilja om ett reformerat strandskydd tillgodoses?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-07-15 Överlämnad: 2019-07-16 Besvarad: 2019-07-30 Sista svarsdatum: 2019-07-30 Anmäld: 2019-08-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga