Ängelholms flygplats

Skriftlig fråga 2019/20:1467 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Läget är akut för Ängelholms flygplats, och nyligen kom beskedet att flygplatsen tvingats ta beslut om att stänga. Kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg, Peter Danielsson, och i Ängelholm, Robin Holmberg, har undertecknat ett andra brev från de nordvästskånska kommunerna i Familjen Helsingborg till regeringen och statsrådet Tomas Eneroth gällande flygplatsen. Det första skrevs den 3 april och det andra nu i ett akut läge den 29 maj.

Sydsvenska Handelskammaren har även de tillskrivit regeringen om angelägenheten. Ett brev daterat den 27 mars har inkommit till departementet. Såväl skatteintäkter som den viktiga samhällsfunktionen har framförts. Detta har stor betydelse för det skånska näringslivet.

Flygplatsen överlevnad är av stor betydelse och påverkar näringsliv, tillväxt, jobb och familjeföreningar och därmed morgondagen för kommuner och regionen. Nu krävs det att åtgärder vidtas omgående för att säkerställa att Ängelholms flygplats kan starta upp sin verksamhet igen när krisen är över.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth: 

 

Kommer ministern och regeringen att inom det snaraste vidta åtgärder för att säkerställa att Ängelholms flygplats ska kunna finnas kvar i nordvästra Skåne även framgent?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-06-01 Överlämnad: 2020-06-02 Anmäld: 2020-06-03 Svarsdatum: 2020-06-10 Sista svarsdatum: 2020-06-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga