Anmälningar mot lärare

Skriftlig fråga 2018/19:418 av Jimmy Loord (KD)

Jimmy Loord (KD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Antalet anmälningar där elever anmäler lärare har tredubblats de senaste fem åren. Nyligen inträffade en händelse, i min hemkommun Nybro, där en elev kallade en lärare för hora när läraren samlade in elevernas mobiltelefoner inför en lektion. En annan lärare ingrep då och skickade ut eleven ur klassrummet, vilket senare polisanmäldes av eleven. Ett annat fall som medierna har rapporterat om är ett i Malmö 2018 där en lärare lyft ut en stökig elev ur klassrummet. Rektorn ansåg att åtgärden var befogad, men Skolinspektionens Barn- och elevombud beslutade om 25 000 kronor i skadestånd för kränkning eftersom elevens klasskamrater sett den stökiga eleven lyftas ut.

Detta är en situation som skapar osäkerhet och som riskerar att göra att lärare tvekar att ingripa i situationer som riskerar att leda till anmälan. En osäkerhet i vad lärare får och inte får göra är olycklig. Lärares befogenheter måste vara tydliga för att lärare ska kunna känna trygghet i sin yrkesutövning. Vi riskerar att få lärare som blir både osäkra och rädda, och till slut leder det till att man inte kan upprätthålla ordning och en god undervisningsmiljö. Mycket tyder på att detta redan har skett.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att komma till rätta med det problem som lärare nu ger uttryck för med anledning av det eskalerande antalet anmälningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-15 Överlämnad: 2019-03-18 Anmäld: 2019-03-26 Svarsdatum: 2019-03-27 Sista svarsdatum: 2019-03-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga