Ansökan om kommunal lantmäterimyndighet

Skriftlig fråga 2021/22:140 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Statsrådet Märta Stenevi (MP)

 

Den statliga lantmäteriverksamheten inom Eskilstuna kommun omsätter cirka 10 miljoner kronor per år. Antalet inkomna ärende ligger på nivån 160 till 180 ärenden per år. Handläggningstiderna uppgår till mellan 60 och 90 veckor (medelvärde) sett till de senaste åren.

Eskilstuna kommun lämnade i mars 2021 in en ansökan om att få bilda en kommunal lantmäterimyndighet utifrån reglerna i lagen (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet. Eskilstuna har utrett förutsättningarna och skriver i sin ansökan:

”Utredningsinitiativet tillkom som en reaktion på den statliga lantmäterimyndighetens långa leveranstider och brist på lokal närvaro. Eskilstuna kommun uppfattar handläggningstiderna för lantmäteriförrättningar under senare år så pass långa att de utgör ett påtagligt hinder för en effektiv samhällsbyggnadsprocess i kommunen .”

Kommunen har i sin ansökan prognostiserat att verksamhetsvolymen kommer att kräva nio personer totalt, varav sex beslutande förrättningslantmätare, två mät- och kartingenjörer som arbetar med i huvudsak med tekniska göromål samt en person med administrativ stödfunktion.

Min fråga till statsrådet Märta Stenevi är:

 

Avser statsrådet att i närtid ta några initiativ för att bereda och ta ställning till Eskilstuna kommuns ansökan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-10-13 Överlämnad: 2021-10-14 Anmäld: 2021-10-19 Svarsdatum: 2021-10-20 Sista svarsdatum: 2021-10-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga