Ansvar för prioritetsgrupp 4 vid testning för covid-19

Skriftlig fråga 2019/20:1455 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Moderaterna har under lång tid drivit på att för utöka testningen för covid-19 i Sverige. Det finns kapacitet för att 100 000 tester i veckan ska kunna genomföras. När detta skrivs är senaste uppdateringen från vecka 21, då 28 800 tester analyserades enligt Folkhälsomyndighetens hemsida. Antalet är en minskning från föregående vecka och siffran motsvarar inte ens en tredjedel av kapaciteten.

Organisationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har meddelat (den 28 maj), exempelvis på organisationens hemsida, att regionerna tar ansvaret för att genomföra testning av prioritetsgrupperna 1–3 i den nationella strategi för utökad testning av covid-19 som Folkhälsomyndigheten tagit fram.

I samma artikel på SKR:s hemsida säger sektionschefen för hälso- och sjukvård på SKR följande om ansvarat för testning av grupp 4:

När det gäller grupp 4 har SKR och regionerna inte fått frågan. Om den skulle ställas, är det förstås något som får diskuteras och då skulle syfte och ekonomiska förutsättningar behöva klarläggas.

Av detta går inte att dra någon annan slutsats än att SKR inte uppfattat att regionerna fått uppdraget att genomföra testning av grupp 4.

Samma dag intervjuas statsminister Stefan Löfven i Sveriges Radio och säger i intervjun:

Vi har precis gjort upp med regionerna. Regionerna säger nu att de tänker testa alla de fyra kategorier som Folkhälsomyndigheten tagit upp. Det verkar som att det beror på någon otydlighet mellan staten och regionerna. Vi gick in tidigt med en testmiljard, vi har sagt till regionerna och kommunerna att det får aldrig fallera på pengarna. Vi tar de extra kostnaderna.

Det är ett uttalande som står i stark motsats till hur SKR ovan tolkat överenskommelsen.

Statsministerns pressekreterare skickar nedanstående kommentar till Dagens Nyheter (publicerad den 28 maj):

Regionerna har ansvaret för sjukvården och det regionala smittskyddet. Därför har regionerna en roll i all testning och smittspårning eftersom covid-19 är klassad som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Därför menar vi att regionerna även har en roll i grupp 4, även om också andra aktörer kan vara involverade. Men det som nu är helt klart är att regionerna har ett helhetsansvar för priogrupp 1-3.

Till TT, publicerat på svt.se säger socialministern att allt bottnar i ett missförstånd och en vilja att spela bort korten.

Då utgår jag från att grupp 4 kommer att testas i samma struktur som de andra grupperna. Då är det självklart att regionerna då också ansvarar för grupp 4.

()

Regeringen ställer inga frågor till regioner. Det är ett missförstånd och det är ett sätt att spela bort korten tycker jag.

Beskeden från regering respektive SKR är mycket oliklydande och ansvarsfördelningen upplevs som otydlig.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Hur menar ministern att ansvaret för testning av grupp 4 ser ut, och vilka åtgärder avser ministern att vidta för att förtydliga vilken eller vilka aktörer som bär detta ansvar för genomförande av testning för denna grupp?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-05-29 Överlämnad: 2020-06-01 Anmäld: 2020-06-02 Svarsdatum: 2020-06-10 Sista svarsdatum: 2020-06-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga