Ansvaret att utreda terrorhot

Skriftlig fråga 2005/06:677 av Damberg, Mikael (s)

Damberg, Mikael (s)

den 19 december

Fråga 2005/06:677 av Mikael Damberg (s) till justitieminister Thomas Bodström (s)

Ansvaret att utreda terrorhot

Efter attentatsförsöket utanför den irakiska vallokalen i Kista har en offentlig diskussion startat mellan det lokala polismästardistriktet i Västerort och säkerhetspolisen om vem som bär ansvaret för att utreda liknande terroristbrott. Av medierapporteringen framgår att polisen vid upprepade tillfällen försökt förmå säkerhetspolisen att överta ansvaret för utredningen. Jag finner detta oroande.

Mot bakgrund av det till synes oklara ansvarsförhållandet vill jag ställa följande fråga till justitieministern:

Vad avser justitieministern att göra för att klarlägga vem som bär ansvaret för att utreda terrorhot och eventuella terroristattacker i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-12-19 Anmäld: 2006-01-17 Besvarad: 2006-01-19 Svar anmält: 2006-01-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-01-19)