Ansvaret för krishanteringsrådet

Skriftlig fråga 2021/22:600 av Tobias Billström (M)

Tobias Billström (M)

till Statsminister Magdalena Andersson (S)

 

I sin regeringsförklaring den 30 november 2021 meddelade Magdalena Andersson följande: ”Kansliet för krishantering, som tidigare har sorterat under Justitiedepartementet, flyttas till Statsrådsberedningen.”

Enligt regeringens hemsida sorterar kansliet för krishantering fortfarande under Justitiedepartementet, och det samlade krishanteringsarbetet ska ledas av inrikesministerns statssekreterare. Där anges även att arbetet i krishanteringsrådet, vilket är ett forum för informationsutbyte mellan Regeringskansliet och myndigheter, leds av inrikesministerns statssekreterare.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsminister Magdalena Andersson:

Ska krishanteringsrådet fortsatt ledas av inrikesministerns statssekreterare eller kommer ansvaret för detta råd, i likhet med kansliet för krishantering, att flyttas till Statsrådsberedningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-12-13 Överlämnad: 2021-12-13 Anmäld: 2021-12-14 Svarsdatum: 2021-12-27 Sista svarsdatum: 2021-12-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga